متخصص دندان‌پزشکی کودکان

نرجس امیری طهرانی زاده

متخصص دندانپزشکی کودکان / فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی و درمان تحت بیهوشی و آرامبخشی
کار از سال 1382

آخرین مقالات

آخرین خدمات

دکتر نرجس امیری
فیشورسیلانت

ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺎ ﺛﯿﺮ فیشورسیلانت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ در پیشگیری از پوسیدگی ﺳﻄﺢ ﺟﻮﻧﺪه دندان های مولر اول داﺋﻤﯽ ﻓیشور سیلانت روشی ﺟﻬـﺖ

ادامه مطلب »
دکتر نرجس امیری
ترمیم دندان

علی رغم روشهای پیشگیری و تلاش برای سالم ماندن دندانها ، در تعدادی از کودکان پوسیدگی دندان رخ می دهد ترمیم دندانهای شیری بطور مشخص

ادامه مطلب »
دکتر نرجس امیری
درمان عصب

درمان عصب دندان شیری در پوسیدگی های بسیار عمیق ( که پوسیدگی به عصب رسیده است ) و یا به دنبال ضربه و شکستگی وسیع

ادامه مطلب »

آخرین مطالب درباره اقدامات پس از درمان

اقدامات پس از درمان
دکتر نرجس امیری
پس از ترمیم دندان

مراقبت پس از ترمیم دندان 1 – تا 24 ساعت ازجویدن و غذا خوردن در ناحیه درمان شده اجتناب شود. نوشیدن مایعات ایرادی ندارد. بعد از رفع بی حسی ، میتوان غذاهای نرم مصرف کرد. 2 – پس از ترمیم دندان ، وجود درد و حساسیت خفیف به آب سرد

ادامه مطلب »
اقدامات پس از درمان
دکتر نرجس امیری
پس از گذاشتن فضانگهدار

مراقبت پس از گذاشتن فضا نگهدار فضا نگهدارنده ها باعث نگهداری و حفظ فضای حاصل از کشیدن دندان شیری می شود تا دندان دائمی درسن مناسب و درجای خود  رویش یابد. مراقبت و نکات لازم پس از گذاشتن فضا نگهدار: 1 – عدم استفاده از شیرینی های چسبنده و کشدار و مواد

ادامه مطلب »
اقدامات پس از درمان
دکتر نرجس امیری
پس از فلورایدتراپی

مراقبت پس از فلوراید تراپی استفاده از فلوراید تراپی یکی از بهترین روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان می باشد. فلورایدتراپی ساختمان دندان را نسبت به روند پوسیدگی مقاوم کرده ودر پیشکیری از پوسیدگی های جدید موثر است. انجام فلوراید تراپی با صلا حدید دندانپزشک ، وانجام آن به صورت دوره

ادامه مطلب »