مراقبت پس ازکشیدن دندان شیری

1-لب و گونه یا زبان کودک برای 30 دقیقه تا 2 ساعت بی حس است . مطمئن شوید که تا زمان برطرف شدن بی حسی کودک از جویدن غذا خودداری کند. 

2- بعد از 30 دقیقه میتوان از بستنی یا مایعات سرد استفاده کرد . این کار به کنترل خونریزی کمک می کند . سپس به کودک مسکن داده شود .

3- در 24 ساعت اول از رژیم غذایی نرم برای کودک استفاده شود .

4 – در روز درمان ، کودک از خارج کردن آب دهان اجتناب کرده و از نی ( برای نوشیدن مایعات ) استفاده نکند .