مراقبت پس از فلوراید تراپی

استفاده از فلوراید تراپی یکی از بهترین روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان می باشد. فلورایدتراپی ساختمان دندان را نسبت به روند پوسیدگی مقاوم کرده ودر پیشکیری از پوسیدگی های جدید موثر است.

انجام فلوراید تراپی با صلا حدید دندانپزشک ، وانجام آن به صورت دوره ای ( هر 3 تا 6 ماه یکبار ) بین 40 تا 50 درصد باعث کاهش پوسیدگی می شود.

مراقبت های پس از فلوراید تراپی :

1– در چند دقیقه اول کودک آب دهان خود را بیرون بریزد.

2 – کودک تا نیم ساعت بعد از فلوراید تراپی نباید چیزی بخورد وبیاشامد (حتی آب )

3 – تا چند ساعت بعد از وارنیش فلوراید غذاهای سفت مصرف نکند و در همان شب از مسواک و نخ دندان استفاده نکند تا وارنیش به مدت طولانی تردر تماس با دندان ها باقی بماند و اثر بخشی آن بیشتر شود.

4– در صورتیکه هنگام فلوراید تراپی ، کودک مقداری ژل را فرو برد ، به او شیر بخورانید.

5 – فلوراید تراپی باید بر اساس الگوی پوسیدگی فرد هر 4 تا 6 ماه یک بار تکرار شود.