مراقبت پس از بی حسی دندان

 لب و دهان كودك شما در ناحيه درمان بي حس است . اين بي حسي 1 تا 2 ساعت بعد از درمان باقي مي ماند . اين كودكان بايد به دقت تحت نظر باشند تا نتوانند سهواٌ يا عمداٌ بافت هاي نرم خود را گاز بگيرند .

در صورت گاز گرفتگي و جويدن لب يا گونه ، 24 ساعت بعد زخمي در محل تشكيل مي شود . وغشائ سفيد رنگ روي آن را مي پوشاند.

عوارض بعد از اين نوع آسيب كه خود بيمار آن را ايجاد كرده معمولا نادر است . دهانشويه آب نمك گرم در تميز نگه داشتن ناحيه موثر است ، دادن مسكن به تسكين درد كمك مي كند ، معمولا نيازي به آنتي بيوتيك نيست .در صورت لزوم مي توان به دندانپزشك مراجعه كرد .