متخصص دندان‌پزشکی کودکان

نرجس امیری طهرانی زاده

متخصص دندانپزشکی کودکان / فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی و درمان تحت بیهوشی و آرامبخشی
کار از سال 1382

دکتر نرجس امیری طهرانی زاده فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی کودکان می باشد. دکتر امیری از سال 1376 تا سال  1382  دوره دندانپزشکی عمومی  (  DDS  ) را در دانشکده دندانپزشکی مشهد گذرانده ، و از سال 1382 تا سال 1385 در دانشگاه شهید بهشتی دوره تخصصی کودکان خود را طی کرد. ودر همان سال موفق به دریافت بورد تخصصی این رشته نیز شد. همچنین در سال 1400 مدرک فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی اخذ نمود. با گذراندن این دوره مهارت ها جهت درمان کودکان و نوجوانان نیازمند به آرامبخشی ( خواب آوری ) یا بیهوشی ارتقا می یابد.

سایر فعالیتها

عضوهیئت علمی دانشکده دندانپزشکی زاهدان به مدت3سال

عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

عضوانجمن دندانپزشکی کودکان ایران

شرکت در کنگره ها وسمینارها به عنوان سخنران وهمکاری در ارائه کارگاههای باز آموزی جهت دندانپزشکان عمومی