دکتر نرجس امیری طهرانی زاده

خدمات

پیشگیری

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

درمانی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

ضربات وارده به دهان ودندان

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

دندانپزشکی تحت بیهوشی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

ویژگی‌ها

جستجو

بالا