دکتر نرجس امیری طهرانی زاده

خدمات

پیشگیری

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

درمانی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

ضربات وارده به دهان ودندان

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

دندانپزشکی تحت بیهوشی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

خدمات ما

  • فلوراید تراپی     
  • فیشور سیلانت 
  • ترمیم دندانها
  • درمان عصب
  • فضا نگهدار
  • تشخيص و درمان بيماريهاي دهان
  • درمان ضربات وارده به دهان ودندان
  • درمان تحت بيهوشي
  • درمان تحت آرامبخشی

ویژگی‌ها

جستجو

بالا