دکتر نرجس امیری طهرانی زاده

مقاله ها و پاسخ برخی پرسش های رایج والدین

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آرامبخشی به معنی استفاده از دارو برای کاهش اضطراب یا کنترل رفتار بیماران برای انجام درمان های مختلف پزشکی و دندانپزشکی است . استفاده ازدارو و آرامبخشی برای بعضی از عکسبرداری ها ( MRI یا  CT.SCAN ) درکودکان یا معاینات سیستم گوارشی ( آندوسکوپی و ... ) تقریبا ضروری است. آرامبخشی سطوح مختلفی دارد واز خفیف تا عمیق طبقه بندی می شود. در آرامبخشی خفیف ، عموما اضطراب بیمار کم می شود وبیمار می تواند به طور پیوسته به دستورات کلامی و تحریکات ، پاسخ متناسب دهد. درسطوح متوسط وعمیق آرامبخشی ، پاسخ بیمار به تحریکات کمتر می شود وبیمار به خواب عمیقی می رود.

در بیهوشی عمومی بیماربا تحریکات بیدار نمی شود وبرای حفظ تنفس به کمک دستگاه نیاز دارد. از آنجا که آرامبخشی وبیهوشی درادامه هم قراردارند وخط مرزی قطعی ، بین این دو نیست وخطر عمیق شدن هر مرحله از کار وجود دارد، آرامبخشی باید توسط فرد متخصص به مدیریت راه هوایی و اورژانس انجام شود ودرمان در محیطی صورت بگیرد که امکانات درمانی ودارویی مناسب وجود داشته باشد.متاسفانه با بروز پوسیدگی های دندانی درسن کم ، نیاز به درمان های پیچیده دندانپزشکی درکودکانی که هنوز همکاری ندارند ، زیاد شده است. همچنین کودکان ، نوجوانان وبزرگسالانی هستند که ترس زیادی از انجام درمان های دندانپزشکی دارند. مداخله دارویی جهت کسب همکاری یا کاهش اضطراب بیماران با عنوان آرامبخشی در دندانپزشکی ( خواب آوری ) شناخته می شود. انتخاب درمان تحت آرامبخشی یا بیهوشی عمومی براساس شرایط بیمار و وضعیت پوسیدگی ها ودرمان های مورد نیاز صورت می گیرد .

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سلولهای بنیادی سلولهایی هستند که توانایی تبدیل به انواع مختلفی از سلولهای بدن را دارند .یکی از ویژگی های اصلی این سلولها توانایی آنها در نوسازی خود تقسیم و تکثیر و همچنین تبدیل به انواع مختلفی از سلولهای بدن از جمله خون ، قلب ، استخوان ها ، پوست ، ماهیچه و ... می باشد.

سلولهای بنیادی از منابع مختلفی تامین می شوند از جمله جنین ، خون بند ناف و ...

بحث درباره کارایی و توانایی سلولهای بنیادی بسیار است اما آنچه درباره سلولهای بنیادی پالپ دندان اهمیت دارد در اینجا گفته می شود.

مهمترین ویژگی سلول های بنیادی پالپ دندان در دسترس بودن انهاست . کار جمع آوری آسان است و بر خلاف استخراج سلول بنیادی مغز استخوان که نیاز به جراحی دارد یا سلول بنیادی خون بند ناف که تنها در هنگام تولد موجود است سلول بنیادی پالپ دندان هم از دندان شیری و هم از دندان دائمی (که کشیدن آن ضرورت داشته باشد مثل دندان عقل یا رای ارتودنسی) قابل استخراج است.

نگهداری از سلولهای بنیادی پالپ دندان به معنای حفظ سلولهای بنیادی گرفته شده از دندان فرد به منظور استفاده از آن در آینده می باشد.

در حال حاضردرایران بانک سلولهای بنیادی دندان شیری در اصفهان (دومین بانک سلولهای بنیادی در جهان بعد از آمریکا) تاسیس شده است. قرار است مراکزی برای کشیدن دندان شیری در شهرستانها تاسیس شود تا دندان بعد از کشیده شدن در مایع و سرم فیزیولوژیک مخصوص گذاشته شود و در مدت حداکثر 24 ساعت به این مرکز منتقل شود.

منبعwww.nininama.com

در این زمینه ذکر چند نکته مهم است:

علی رغم تمام تلاشها هنوز نحوه پذیرش و نگهداری عمومی اعلام نشده است.

دندانهای مناسب برای استخراج سلولهای بنیادی ، دندان سالمی است که طول کافی از ریشه آن باقی مانده باشد. بنابراین دندان شیری کاملا لق ، در این زمینه مناسب نیست و بهترین حالت دندانی است که قرار است بیفتد و دندانپزشک آن را بکشد.

قبل از کشیدن دندان انجام آزمایشهای غربالگری هپاتیت و ایدز برای اطمینان از الوده نبودن نمونه ها ضروری است.

رابطه تغذیه شیر مادر و پوسیدگی هاي زودرس

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

بررسی مروري رابطه تغذیه شیر مادر و پوسیدگی هاي زودرس دوران کودکی

ﺗﺎ ﺛﯿﺮ ﻓﯿﺸﻮرﺳﯿﻼﻧﺖ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮ ي از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺎ ﺛﯿﺮ ﻓﯿﺸﻮرﺳﯿﻼﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮ ي از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﺟﻮﻧﺪه دﻧﺪا نﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ اول داﺋﻤﯽ

ویژگی‌ها

جستجو

بالا