آرامبخشی

پایه واساس دندانپزشکی کودکان، توانایی هدایت کودکان بر اساس تجربیات مثبت دندانپزشکی است. انجمن دندانپزشکی کودکان آمریکا تاکید می کند که هدف فقط انجام درمان نیست، بلکه افزایش ارتباط دندانپزشک با کودک و همکاری با پدر و مادر برای پیشبرد نگرش مثبت و بهداشت خوب دهان و دندان است. این هدف حرفه دندانپزشکی کودکان است.

براساس شرایط مختلف مانند سن، محدودیت های فیزیکی وذهنی یا تجربیات قبلی ناخوشایند و .... امکان انجام درمان های دندانپزشکی با روش های متداول وجود ندارد. استفاده از محدود کننده های فیزیکی، یا سایر روش های برخورد، امروزه دیگر توجیه علمی ندارد. تاثیر طولانی مدت و ناخوشایند روانی درمان تحت شرایط سخت و عدم امکان درمان ایمن و با کیفیت در حالی که بیمار همکاری ندارد، کنترل داروئی بیماران را به دندانپزشکی وارد کرد. استفاده از آرامبخشی ( خواب آوری ) یا بیهوشی بر اساس همین فلسفه است.

اهداف دادن دارو ( آرامبخشی یا بیهوشی ) در بیماران عبارتند از: 1) حفظ و نگهداری بیمار  2) به حداقل رسیدن ناراحتی و درد بدنی   3) کنترل اضطراب، به حداقل رساندن آسیب روانی و افزایش توانایی برای فراموشی   4) انجام کامل درمان با کیفیت و ایمنی بالا   5) باز گرداندن بیمار به وضعیت فیزیولوژیک که امکان ترخیص ایمن را بدهد.

چندین سال است که دانشکده های دندانپزشکی عمده کشور ( شهید بهشتی، تهران و مشهد ) دوره فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی را زیر نظر وزارت بهداشت برای ارتقا مهارت و کیفیت دندانپزشکان متخصص کودکان برای درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی یا خواب آوری ارائه کرده است. امیدواریم با افزایش مهارت و به روز کردن دانش خود بتوانیم گام موثرتری در ارائه خدمات به کودکان داشته باشیم.

IMG 20210108 113504

IMG 20210119 062518

IMG 20210119 081656

خواندن 3847 دفعه

ویژگی‌ها

جستجو

بالا